KONTAKT

Telefon 031-242130

ČLANICE:

Zavod Mošnice

Pod Srebotnikom

Zavod Koprivnik

Društvo Peter Kozler

slovensko

Deutsch

 

 

Mizarstvo

 

 

Zveza kočevarskih organizacij

Kontakt: Zveza kočevarskih organizacij

Bistrica1, 8340 Črnomelj

Telefon: 031 242 130

E- Mail:doch@gottscheer.eu

Internetna stran: http://gottscheer.eu/

Matična številka 4059743000
Davčna številka SI 89895231, zveza ni davčni zavezanec

Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0000 6516 128

(DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

 

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice- Moschnitze

Kontakt: Zavod Mošnice- Moschnitze

Stare Žage 18, 8350 Dol. Toplice

Telefon: 031 242 130
Telefon: 040 373 070

Telefax: 073066234

E- Mail: moschnitze@gottscheer.eu

 

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal- Koprivnik

Kontakt: Zavod Nesseltal Koprivnik

Koprivnik 13, 1330 Kočevje

Telefon: 031 637 022
Telefon: 040 812 087

E- Mail: info@kocevskirog.si

Internetna stran: http://www.kocevskirog.si/sl/

 

Turistično društvo pod Srebotnikom

Kontakt: Turistično društvo pod Srebotnikom

Stare Žage 1, 8350 Dol. Toplice

Telefon: 040 650 660
Telefon: 076 205 805

E- Mail: kop.urska@gmail.com

Internetna stran: http://www.gottscheer.eu/Srebotnik/Srebotnik.html

 

Društvo Peter Kozler

Kontakt: Društvo Peter Kozler

Kocljeva 8, 1330 Kočevje

Telefon: 031 634 990
Telefon:

E- Mail: erik.krisch@gmail.com

Internetna stran: http://www.gottscheer.eu/kosler/

 

 

 

Zveza kočevarskih organiacij je bila ustanovljena 3.12.2013. Cilj zvze je ohranjanje kočevarske kulturne dediščin in zastopanje interesov kočevarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Njen predsednik je postal dipl. ing. Andrej Černe; namestniki so trije in sicer Irene Kapš, dr. Mihael Petrovič in mag. Ciril Vrščaj. Finančni del je prevzela dipl. ekon. Darka Matko. Članice Zveze kočevarskih organizacij:organogram
KoČevarji/ koČevski nemci

Kočevski Nemci so se na JV del današnje Slovenije naselili v začetku 13. stol. in so tvorili enega največjih jezikovnih otokov. Večina nemškogovorečega prebivalstva je l. 1941/42 sledila ukazu za preselitev v ˝Reich˝, to je na krško- brežiško območje, od koder so nacisti izselili tamkajšnje Slovence. Nekateri avtohtoni Kočevarji pa so ostali na Kočevskem in še danes živijo na področju nekdanjega jezikovnega otoka. Kljub povojnim pritiskom so uspeli ohraniti svoj jezik in kulturo, a to postaja vedno težje, saj tudi sosednja Avstrija samo občasno podpre projekte, predvsem jezikovne tečaje, s katerimi ohranjajo svojo identiteto. Vse dejavnosti društev so vezane na kratkoročno delovanje, ki ne omogoča rednega nepretrganega dela, kar bi bilo nujno za ohranjanje bistvenih elementov identitete skupnosti.
Zveza kočevarskih organizacij si bo kot krovna institucija ob posredovanju kočevarske kulture širši javnosti  prvenstveno prizadevala tudi za primerno institucionalno razrešitev problematike ohranjanja kočevarske snovne in nesnovne dediščine, med drugim za stalno poučevanje jezika, ki vključuje prvine srednjeveške nemščine in ga UNESCO uvršča na seznam kritično ogroženih jezikovnih idiomov.

Kočevarščina