zvezA KOČEVARSKIH ORGANIZACIJ

Zveza kočevarskih organiacij je bila ustanovljena 3.12.2013. Cilj zvze je ohranjanje kočevarske kulturne dediščin in zastopanje interesov kočevarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Njen predsednik je postal dipl. ing. Andrej Černe; namestniki so trije in sicer Irene Kapš, dr. Mihael Petrovič in mag. Ciril Vrščaj. Finančni del je prevzela dipl. ekon. Darka Matko. Članice Zveze kočevarskih organizacij:


Zveza kočevarskih organizacij/ Dachverband der Gottscheer Organisationen
Kontakt: Zveza kočevarskih organizacij
Bistrica1, 8340 Črnomelj
Telefon: 031 242 130
E-Mail:doch@gottscheer.eu ali gottscheer.si@gmail.com
Internetna stran: http://gottscheer.eu/
Matična številka 4059743000
Davčna številka SI 89895231, zveza ni davčni zavezanec
Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0000 6516 128 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice- Moschnitze Einrichtung für die Erhaltung des Kulturerbes Mošnice- Moschnitze
Kontakt: Zavod Mošnice- Moschnitze
Stare Žage 18, 8350 Dol. Toplice
Telefon: 031 242 130 Telefon: 040 373 070 Telefax: 073066234
E- Mail: moschnitze@gottscheer.eu alo moschnitze@gmail.com


Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal- Koprivnik Einrichtung für die Erhaltung des Kulturerbes Nesseltal Koprivnik
Kontakt: Zavod Nesseltal Koprivnik Koprivnik 13, 1330 Kočevje
Telefon: 031 637 022 Telefon: 040 812 087
E- Mail: info@kocevskirog.si
Internetna stran: http://www.kocevskirog.si/sl/

Turistično društvo pod Srebotnikom Kulturtouristischer Verein unter dem Gutenberg
Kontakt: Turistično društvo pod Srebotnikom Stare Žage 1, 8350 Dol. Toplice
Telefon: 040 650 660 Telefon: 076 205 805
E- Mail: kop.urska@gmail.com
Internetna stran: http://www.gottscheer.eu/Srebotnik/Srebotnik.html

Društvo Peter Kozler Peter Kosler Verein
Kontakt: Društvo Peter Kozler Kocljeva 8, 1330 Kočevje
Telefon: 031 634 990 Telefon: E- Mail: erik.krisch@gmail.com Internetna stran: http://www.gottscheer.eu/kosler/

kočevarji


Kočevarji/ Kočevski Nemci so se na JV del današnje Slovenije naselili v začetku 13. stol. in so tvorili enega največjih jezikovnih otokov. Večina nemškogovorečega prebivalstva je l. 1941/42 sledila ukazu za preselitev v ˝Reich˝, to je na krško- brežiško območje, od koder so nacisti izselili tamkajšnje Slovence. Nekateri avtohtoni Kočevarji pa so ostali na Kočevskem in še danes živijo na področju nekdanjega jezikovnega otoka. Kljub povojnim pritiskom so uspeli ohraniti svoj jezik in kulturo, a to postaja vedno težje, saj tudi sosednja Avstrija samo občasno podpre projekte, predvsem jezikovne tečaje, s katerimi ohranjajo svojo identiteto. Vse dejavnosti društev so vezane na kratkoročno delovanje, ki ne omogoča rednega nepretrganega dela, kar bi bilo nujno za ohranjanje bistvenih elementov identitete skupnosti. Zveza kočevarskih organizacij si bo kot krovna institucija ob posredovanju kočevarske kulture širši javnosti prvenstveno prizadevala tudi za primerno institucionalno razrešitev problematike ohranjanja kočevarske snovne in nesnovne dediščine, med drugim za stalno poučevanje jezika, ki vključuje prvine srednjeveške nemščine in ga UNESCO uvršča na seznam kritično ogroženih jezikovnih idiomov.

1. Izjava ob ustanovitvi

2. Izjava za javnost ob obisku predsednikov A,Slovenije in Avstrije v Kočevju

3. Izjava o prejemanju obvestil

IZJAVA OB USTANOVITVII

Ustanovni zbor Zveze kočevarskih organizacij IZJAVA ZA JAVNOST OB USTANOVITVI ZVEZE KOČEVARSKIH ORGANIZACIJ Ustanovni člani Zveze kočevarskih organizacij so: Društvo Peter Kozler, Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, Turistično društvo pod Srebotnikom in Zavod za ohranitev kulturne dediščine Moschnitze- Mošnice. Krovno organizacijo ustanavljamo z namenom koordiniranja dejavnosti med člani, oblikovanje skupnih stališč in strategij in zaradi učinkovitejšega skupnega zastopanja interesov včlanjenih društev in širše skupnosti ter predstavitve le-teh javnosti. Temeljni cilj našega delovanja bo ohranjanje ter prezentacija bogate kulturne dediščine Kočevske in njenih prebivalcev. Ta cilj nameravamo doseči predvsem z delom na terenu s sledečimi aktivnostmi: Poučevanje kočevarščine ter razvijanje didaktičnih metod in pripomočkov za jezikovni pouk Kulturno delo s poudarkom na delu z mladino Izgradnja osnovne infrastrukture za našo dejavnost Organiziranje javnih prireditev (razstav, delavnic, predstavitev, okroglih miz, srečanj, tečajev, taborov, raziskovanje praznovanja, kmečkih opravil in plesnega izročila ter fotografske dediščine Kočevarjev…) Raziskovanje kočevarske preteklosti in kulture Založniška dejavnost Stiki s sorodnimi organizacijami doma in po svetu Obveščanje javnosti Dejavnost zveze je v celoti nepolitična, saj ostajamo odprti za vse rešitve, ki bodo omogočale ohranjanje kočevarske kulture za bodoče rodove. Ali bo to priznanje manjšine ali druga dogovorno sprejeta opcija zato za nas ni bistvenega pomena, temveč je naš prednostni cilj delovanje v sožitju s širšo skupnostjo in v splošno korist vseh, ki so s prostorom Kočevske življenjsko povezani.

ustanovitev

ustanovni zbor

podpis

Podpis ustanovne listine

IZJAVA OB OBISKU PREDSEDNIKOV SLOVENIJE IN AVSTRIJE

Izjava za javnost: Predstavniki spodaj navedenih organizacij, ki se ukvarjajo z ohranjanjem kočevarske kulturne in jezikovne dediščine, se odločno distanciramo od izjav gospoda Avgusta Grila, predsednika Društva Kočevarjev staroselcev iz Občic, ob nedeljskem obisku predsednika Republike Avstrije v Kočevju. V celoti namreč podpiramo ob tej priložnosti izrečena stališča predsednikov Republike Slovenije in Republike Avstrije, g. Boruta Pahorja in g. dr. Heinza Fischerja. Hkrati opozarjamo, da je Društvo Kočevarjev staroselcev, ki ga vodi g. Gril, le ena od organizacij, ki delujejo na področju ohranja kočevarskega izročila G.. Gril nikakor ni zastopnik vseh avtohtonih prebivalcev Kočevske, kot se skuša prikazovati v javnosti, temveč zastopa izključno in samo članstvo enega od društev. Spodaj navedene organizacije tudi niso članice Zveze kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, ker se ne strinjajo s cilji in načinom delovanja te organizacije. Zavod za ohranitev kulturne dediščine Moschnitze- Mošnice Društvo Peter Kosler Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik Turistično društvo pod Srebotnikom Kočevje, 2.9.2013

LITERARNI VEČER

Zveza kočevarskih organizacij, Zavod Mošnice in Pokrajinski muzej Kočevje
V torek, 3.11.2015 ob 17.30 Vas vljudno vabimo na literarni večer z učiteljem, pesnikom, pisateljem, dolgoletnim urednikom Gottscheer Zeitunga, in prevajalcem g. Ludwigom Krenom. Literarni večer bo potekal v Predavalnici Pokrajinskega muzeja v Kočevju. Z literatom se bomo preko njegovih del in spominov popeljali v predvojni čas in življenje na Kočevskem. Ker je velik del njegovega ustvarjanja potekal v kočevarščini, bodo slušatelji pouka kočevarščine, vsaj delček te njegove zapuščine predstavili tudi v njegovem maternem jeziku. Sodelovala bo tudi pevska skupina Zavoda Mošnice in otroška skupina v kočevarskih nošah. Vstopnine ni.
Vabljeni! 

VABILOkontakt

  • Mail
  • Zveza kočevarskih organizacij
  • Bistrica 1, 8340 Črnomelj  

ZVEZA KOČEVARSKIH ORGANIZACIJ

Zveza  kočevarskih organizacij zastopa interese Kočevskih Nemcev v Sloveniji in jih predstavlja  javnosti. Glavna skrb zveze je ohranitev kočevarskega jezika, specifične kulture tega nekdanjega jezikovnega otoka, njegove bogate tradicije in običajev. Eno od pomembnih težišč delovanja  zveze je vzdrževanje stika z društvi izseljenih Kočevarjev, z drugimi manjšinskimi organizacijami kot tudi z državnimi institucijami v Sloveniji in tujini. m. Več