KONTAKT

Telefon 031-242130

ČLANICE:

Zavod Mošnice

Pod Srebotnikom

Zavod Koprivnik

Društvo Peter Kozler

slovensko

Deutsch

 

 

Mizarstvo

 

 

in Arbeit
 1. Izjava ob ustanovitvi
 2. Izjava za javnost ob obisku predsednika Slovenije in Avstrije v Kočevju
 3. Izjava o prejemanju obvestil

Ustanovni zbor Zveze kočevarskih organizacij

IZJAVA ZA JAVNOST OB USTANOVITVI ZVEZE KOČEVARSKIH ORGANIZACIJ
Ustanovni člani  Zveze kočevarskih organizacij so: Društvo Peter Kozler, Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, Turistično društvo pod Srebotnikom in Zavod za ohranitev kulturne dediščine Moschnitze- Mošnice. Krovno organizacijo ustanavljamo z namenom koordiniranja dejavnosti med člani, oblikovanje skupnih stališč in strategij  in zaradi učinkovitejšega skupnega zastopanja interesov včlanjenih društev in širše skupnosti ter predstavitve le-teh javnosti.
Temeljni cilj našega delovanja bo ohranjanje ter prezentacija bogate kulturne dediščine Kočevske in njenih prebivalcev. Ta cilj nameravamo doseči predvsem z delom na terenu s sledečimi aktivnostmi:

 • Poučevanje kočevarščine ter razvijanje didaktičnih metod in pripomočkov za jezikovni pouk
 • Kulturno delo s poudarkom na delu z mladino
 • Izgradnja osnovne infrastrukture za našo dejavnost
 • Organiziranje javnih prireditev (razstav, delavnic, predstavitev, okroglih miz, srečanj, tečajev, taborov, raziskovanje praznovanja, kmečkih opravil in plesnega izročila ter fotografske dediščine Kočevarjev…)
 • Raziskovanje kočevarske preteklosti in kulture
 • Založniška dejavnost
 • Stiki s sorodnimi organizacijami doma in po svetu
 • Obveščanje javnosti

Dejavnost zveze je v celoti nepolitična, saj ostajamo odprti za vse rešitve, ki bodo omogočale ohranjanje kočevarske kulture za bodoče rodove. Ali bo to priznanje manjšine ali druga dogovorno sprejeta opcija zato za nas ni bistvenega pomena, temveč je naš prednostni cilj  delovanje v sožitju s širšo skupnostjo in v splošno korist vseh, ki so s prostorom Kočevske življenjsko povezani.

ustanovitev

ustanovni bor Zveze

podpis

Podpis ustanovne listine

Izjava za javnost:

Predstavniki spodaj navedenih organizacij, ki se ukvarjajo z ohranjanjem kočevarske kulturne in jezikovne dediščine, se odločno distanciramo od izjav gospoda Avgusta Grila, predsednika Društva Kočevarjev staroselcev iz Občic, ob nedeljskem obisku predsednika Republike Avstrije v Kočevju. V celoti namreč podpiramo ob tej priložnosti izrečena stališča predsednikov Republike Slovenije in Republike Avstrije, g. Boruta Pahorja in g. dr. Heinza Fischerja.

Hkrati opozarjamo, da je Društvo Kočevarjev staroselcev, ki ga vodi g. Gril, le ena od organizacij, ki delujejo na področju ohranja kočevarskega izročila G.. Gril nikakor ni zastopnik vseh avtohtonih prebivalcev Kočevske, kot se skuša prikazovati v javnosti, temveč zastopa izključno in samo članstvo enega od društev. Spodaj navedene organizacije tudi niso članice Zveze kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, ker se ne strinjajo s cilji in načinom delovanja te organizacije.

 

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Moschnitze- Mošnice

Društvo Peter Kosler

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik

Turistično društvo pod Srebotnikom

 

Kočevje, 2.9.2013

 

 

 

Zveza kočevarskih organiacij je bila ustanovljena 3.12.2013. Cilj zvze je ohranjanje kočevarske kulturne dediščin in zastopanje interesov kočevarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Njen predsednik je postal dipl. ing. Andrej Černe; namestniki so trije in sicer Irene Kapš, dr. Mihael Petrovič in mag. Ciril Vrščaj. Finančni del je prevzela dipl. ekon. Darka Matko. Članice Zveze kočevarskih organizacij:organogram
KoČevarji/ koČevski nemci

Kočevski Nemci so se na JV del današnje Slovenije naselili v začetku 13. stol. in so tvorili enega največjih jezikovnih otokov. Večina nemškogovorečega prebivalstva je l. 1941/42 sledila ukazu za preselitev v ˝Reich˝, to je na krško- brežiško območje, od koder so nacisti izselili tamkajšnje Slovence. Nekateri avtohtoni Kočevarji pa so ostali na Kočevskem in še danes živijo na področju nekdanjega jezikovnega otoka. Kljub povojnim pritiskom so uspeli ohraniti svoj jezik in kulturo, a to postaja vedno težje, saj tudi sosednja Avstrija samo občasno podpre projekte, predvsem jezikovne tečaje, s katerimi ohranjajo svojo identiteto. Vse dejavnosti društev so vezane na kratkoročno delovanje, ki ne omogoča rednega nepretrganega dela, kar bi bilo nujno za ohranjanje bistvenih elementov identitete skupnosti.
Zveza kočevarskih organizacij si bo kot krovna institucija ob posredovanju kočevarske kulture širši javnosti  prvenstveno prizadevala tudi za primerno institucionalno razrešitev problematike ohranjanja kočevarske snovne in nesnovne dediščine, med drugim za stalno poučevanje jezika, ki vključuje prvine srednjeveške nemščine in ga UNESCO uvršča na seznam kritično ogroženih jezikovnih idiomov.

Kočevarščina