KONTAKT

Telefon 031-242130

ČLANICE:

Zavod Mošnice

Pod Srebotnikom

Zavod Koprivnik

Društvo Peter Kozler

slovensko

Deutsch

 

 

Mizarstvo

 

 

in Arbeit
  1. Zveza kočevarskih organizacij
  2. Člani Zveze kočevarskih organizacij
  3. Kočevarji/ Kočevski Nemci
  4. Kočevarščina
Blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu 2015 Vam želijo člani Zveze kočevarskih organizacij. svecke

voscilnica2015

Ljibov Palamarchuk: Kočevarski običaji

Sejanje orehov na Silvestrovo: Sejalka orehov suhega sadja, lešnikov, bonbonov in morda še drobiža je na rahlo odprla vrata in vsula orehe v prostor ter izginila.Orehi so seveda zaropotali. Da je bolj zaropotalo, so včasih poleg orehov dodali tudi kak kamen ali staro ponev.Otroke so na ta način presenetili med večerjo ali večerno molitvijo. Po prvem presenečenju so otroci z veseljem pobirali priboljške in pri tem seveda tekmovali med seboj. Sejalke orehov so bile stare mame, tete ali sosede.
Kočevarji so verjeli, da sejalka orehov v hišo prinese blagostanje za naslednje leto. To je predvsem veljalo za srečo pri živini. Veljalo je, da kjer ni sejalke orehov, v naslednjem letu telički ne skačejo (ni pravega prirasta pri živini).

 

Zveza kočevarskih organiacij je bila ustanovljena 3.12.2013. Cilj zvze je ohranjanje kočevarske kulturne dediščin in zastopanje interesov kočevarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Njen predsednik je postal dipl. ing. Andrej Černe; namestniki so trije in sicer Irene Kapš, dr. Mihael Petrovič in mag. Ciril Vrščaj. Finančni del je prevzela dipl. ekon. Darka Matko. Članice Zveze kočevarskih organizacij:organogram
KoČevarji/ koČevski nemci

Kočevski Nemci so se na JV del današnje Slovenije naselili v začetku 13. stol. in so tvorili enega največjih jezikovnih otokov. Večina nemškogovorečega prebivalstva je l. 1941/42 sledila ukazu za preselitev v ˝Reich˝, to je na krško- brežiško območje, od koder so nacisti izselili tamkajšnje Slovence. Nekateri avtohtoni Kočevarji pa so ostali na Kočevskem in še danes živijo na področju nekdanjega jezikovnega otoka. Kljub povojnim pritiskom so uspeli ohraniti svoj jezik in kulturo, a to postaja vedno težje, saj tudi sosednja Avstrija samo občasno podpre projekte, predvsem jezikovne tečaje, s katerimi ohranjajo svojo identiteto. Vse dejavnosti društev so vezane na kratkoročno delovanje, ki ne omogoča rednega nepretrganega dela, kar bi bilo nujno za ohranjanje bistvenih elementov identitete skupnosti.
Zveza kočevarskih organizacij si bo kot krovna institucija ob posredovanju kočevarske kulture širši javnosti  prvenstveno prizadevala tudi za primerno institucionalno razrešitev problematike ohranjanja kočevarske snovne in nesnovne dediščine, med drugim za stalno poučevanje jezika, ki vključuje prvine srednjeveške nemščine in ga UNESCO uvršča na seznam kritično ogroženih jezikovnih idiomov.

Kočevarščina